Common Good

Apakah Kebaikan Bersama (Common Good/Bonum Commune) Utopis?

Sebelum menuju pokok permasalahan ekologi, saya akan menjabarkan dahulu kenyataan di balik gagasan kebaikan bersama yang sering didalilkan oleh pihak-pihak...