HomeHakekat Manusia

Hakekat Manusia

FILSAFATKEBUDAYAANNARASIREFLEKSI

Memperebutkan Allah sebagai legitimasi Amanah Rakyat

Invocatio Dei dalam makna kesalehan merujuk pada sikap batin “yang memanggil” Allah untuk menjadi dasar, penyelenggara dan tujuan hidup si penghayat doa/kesalehan. Dalam dunia politik, invocatio dei merupakan prinsip yang memberi rujukan pada Allah dalam konstitusi, dimana Konstitusi didasarkan “atas nama” Allah.   Dalam pembukaan konstitusi kita tertulis “atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa............................maka Bangsa […]

0 2

DISKUSIFILSAFATSEJARAH

 Thomas Aquinas : Persahabatan yang baik adanya, Menguntungkan dan Menyenangkan

Setuju dengan pendapat Aristoteles, Thomas Aquinas juga membedakan persahabatan itu menjadi beberapa jenis. Jika dilihat dari tindakan mencintai itu sendiri, persahabatan itu dapat dibagi menjadi tiga jenis; persahabatan yang baik adanya, persahabatan yang menguntungkan dan persahabatan yang menyenangkan. Sebelumnya baca : Thomas Aqinas : Persahabatan sebagai bentuk tertinggi relasi manusia Menurut Thomas, mengikuti pendapat Aristoteles, persahabatan […]

0 2
Membantu

DISKUSIFILSAFATREFLEKSI

Aku yang memegang kendali ke mana arah hidupku dan setiap arahnya menuju kesempurnaan

Kelas Analisa Sosial (Ansos) #2 mengajarkan dan memberikan saya pemahaman tentang “Manjadi Manusia”. Ansos sendiri merupakan pendekatan  mencari penyelesaian masalah dengan berbagai sudut pandang. Sering kali, kami menggunakan cara refleksi. Sehingga, di sini lah saya sedang menulis “Refleksi Aku dan Menjadi Manusia”. Manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi dan dapat menguasai makhluk lain. […]

0 2