HomeKebaikan Bersama

Kebaikan Bersama

DISKUSIKEBUDAYAANLINGKUNGANNARASI

Apakah Kebaikan Bersama (Common Good/Bonum Commune) Utopis?

Sebelum menuju pokok permasalahan ekologi, saya akan menjabarkan dahulu kenyataan di balik gagasan kebaikan bersama yang sering didalilkan oleh pihak-pihak yang melakukan pembangunan. Kebaikan bersama adalah tujuan mulia untuk mencapai keadaan yang ideal.   Keadaan ideal yang tentu saja dicita-citakan oleh semua pihak, baik mayoritas ataupun minoritas, kuat ataupun lemah. Kebaikan yang memeluk segala aspek. […]

0 0