Sufisme

Akumu Adalah Jejer-mu: Wajah Lain Sufisme Nusantara

Wayang iku Wewayangan kang satuhu Lelakoning jalma ing alam janaloka Titenana wong cidra mangsa langgenga   [Wayang itu Adalah kaca-benggala...