HomeKapiran

Kapiran

KEBUDAYAANNARASIREFLEKSI

Antara Kapiran dan Kanzan Makhfiyyan

Ada satu istilah khusus dalam bahasa Jawa yang menarik untuk ditelisik lebih lanjut. Istilah itu mengacu pada sebuah kondisi yang tak jelas, serba gamang. Suasana yang ditimbulkannya pun sering terasa ngenas—seperti seorang pejalan yang kemalaman dan tak tahu mesti ke mana atau suasana ketika meninggalkan sesosok bayi di tubir jurang. Dalam bahasa keseharian, orang yang […]

0 1